Skip directly to content

'Extraordinary Early Childhood Education Leadership Award' for Nilesh Nimkar!

The QUEST team is happy and proud that Nilesh Nimkar (Director, QUEST) received the Extraordinary Early Childhood Education Leadership Award, given by Education World magazine! The award was given at Bangalore on January 21st, during a conference on Early Childhood Education! He accepted this award on behalf of the Ankur team of QUEST, the Anganwadi workers and supervisors, whose work was recognized through this award!
क्वेस्टचे संचालक नीलेश निमकर यांना २१ जानेवारी रोजी बंगलोर इथे 'एज्युकेशन वर्ल्ड' मासिकातर्फे दिला जाणारा Extraordinary Early Childhood Education Leadership पुरस्कार देण्यात आला. क्वेस्टच्या अंकुर प्रकल्पांतर्गत अंगणवाड्यांत केल्या जाणाऱ्या बाल शिक्षणाच्या कामाला या पुरस्काराच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्तरावर दखल मिळाली आहे!